Договор

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ПРАВ ВИМОГИ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

ДИЛЕР: WMID: 473565956339, який діє на підставі свідоцтва, з одного боку, і КРЕДИТОР: особа, яка прийняла дану пропозицію, з іншого боку, укладають цей Договір на таких умовах:

Терміни та визначення. Права вимоги (далі також скорочено - «ПВ») - права вимоги до третьої особи, резидента України (далі - «Дебітор») за дійсною дебіторською заборгованістю, виражену в національній валюті України. Права вимоги в рамках цього Договору передаються (відступаються) згідно зі ст. 512 і 656 Цивільного Кодексу України. Система WebMoney Transfer U (далі - «Система») - автоматизована система, яка використовується Сторонами з метою виконання своїх зобов'язань за Договором для кількісного обліку ПВ, якими володіють Сторони договору та інші користувачі Системи. Опис, правила використання та інша інформація щодо Системи розташовані на офіційному інтернет-сайті www.webmoney.ru Реквізити - обліковий запис користувача в Системі, на якій фіксується інформація про кількість титульних знаків. Титульні знаки WMU - одиниці обліку ПВ, якими володіє власник цього Реквізиту. Один Титульний знак враховує одну гривню боргу, що є предметом прав вимоги. Облік ведеться в сотих частках титульних знаків.

1. Предмет договору

1.1. ДИЛЕР продає, а КРЕДИТОР купує наступну вимогу, що є предметом поступки:

• Дебітор (боржник): ВАТ «Український Професійний Банк», г. Киев, ул. Марини Раскової,15, ЕДРПОУ 19019775, МФО 300205, р/р 26155335400014.

• Розмір (номінал) уступки вимоги: сума гривень основного боргу без урахування процентної ставки по депозиту відповідно до поданих заявок.

1.2. Вартість поступки вимоги за цією УГОДОЮ становить суму гривень відповідно до поданих заявок без ПДВ.

1.3. Предметом цього Договору є угода згідно п.3 ст. 565 Цивільного Кодексу України.

2. Обов'язки сторін

2.1. ДИЛЕР зобов'язується що:

• поступається КРЕДИТОРУ дійсною вимогою;

• вимога, якою поступається ДИЛЕР, нікому не віддана і не буде віддана в разі акцепту (прийняття цієї пропозиції) КРЕДИТОРОМ.

2.2. КРЕДИТОР зобов'язується оплатити вартість поступки вимоги відповідно до умов п.1.2. в терміни, зазначені в п. 3.1 цього Договору.

2.3. У момент переходу ПВ до КРЕДИТОРА ДИЛЕР передає Титульні знаки на Реквізити КРЕДИТОРА U __________________ (відповідно до поданих заявок) в розмірі, що дорівнює номінальній вартості ПВ.

3. Порядок розрахунків

3.1.Оплата вартості поступки вимоги КРЕДИТОРОМ проводиться в гривнях в розмірі, встановленому п. 1.2. ДОГОВОРУ за наступними банківськими реквізитами: відповідно до поданих заявок

3.2. Моментом переходу ПВ Сторонами визнається момент отримання оплати вартості поступки вимоги ДИЛЕРОМ.

4. Дія договору та вирішення спорів

4.1. ДОГОВІР вступає в силу з моменту акцепту (прийняття пропозиції) КРЕДИТОРОМ і припиняється виконанням. Акцептом ДОГОВОРУ є оплата КРЕДИТОРОМ вартості поступки вимоги відповідно до п.1.2 договору.

4.2. У правовідносинах, що не врегульовані Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

ДИЛЕР: WMID: 473565956339 КРЕДИТОР (дані кредитора відповідно до поданих заявок)
Реклама
JustForex
Бізнес рівень:
Бізнес рівень [BL]
Orphus